ALL Video Share 2.3.0

 • ALL Video Share Pro 2.3.0

   

  Demo/دمو

   

  این کامپوننت یکی از بهترین و زیباترین کامپوننت پخش ویدئو و نمایش آن به صورت گالری می باشد.

  بسته دانلود شامل کامپوننت، ماژول و پلاگ این می باشد که در هنگام نصب همگی آنها نصب می شوند.

  با نصب کامپوننت می توانید وب سایت خود را همانند وب سایت یوتیوب نمایش دهید.

  جدا از سایر پخش کننده های ویدئو این کامپوننت پخش کننده مجزا برای خود داشته و بر روی HTML5 کار نمایش نوع پخش کننده را بسیار زیبا کرده است.